اندیشه و فوتبال

به بهانه تعطیلی هفته‌نامه دنیای ورزش: آسیاب به نوبت

فرهنگستان فوتبال ـ درمیانه‌های دهه شصت و کالاهای کوپنی و صف‌های همیشه حاضر در همه جا ، صف‌های دیگری هم به زندگی خودشان ادامه می‌دادند. یکی از آن صف‌های طولانی برای خرید بعضی ازنشریات بود. بیشتر بدانید