اندیشه و فوتبال

چگونه رونالدو و مسی، داستان فوتبال را بازنویسی کردند؟

فرهنگستان فوتبال ـ در فرمول یک، هرگاه تیمی از سایر تیم ها بسیار قدرتمندتر می شود، قوانین این ورزش را تغییر می دهند تا سطح تیم ها به هم نزدیک شود و رقابت ها جذاب تر شوند. در فوتبال اما، قوانین تغییر نمی کنند. نمی شود برای اینکه بازیکنی از دی... بیشتر بدانید