خط مشی (اهداف)

فرمود: گواهِ عاشقِ صادق، در آستین باشد. «فرهنگستان فوتبال» همین چیزی است که می‌بینید؛ عده‌ای روزنامه‌نگارِ بی‌ادعا قصد کرده‌اند فوتبال را از منظری دیگر روایت کنند. این درست که فوتبال، عالِم و عامی نمی‌شناسد و از خاص تا عام درگیر این پدیده‌ی حیرت‌آورِ دنیای مدرن و پست مدرنند؛ اما حقّ کسانی که سعی دارند فوتبال را اندکی متفاوت‌تر از دیگران ببینند، معمولاً به عدالت ادا نمی‌شود.

در آگهی‌های تبلیغاتیِ فرهنگستان فوتبال صراحتاً نوشتیم: «چگونه روشن‌فکرانه فوتبال ببینیم و از دیدنش خجالت نکشیم». این شعار به مذاق بعضی از دوستان، خیلی خوش نیامد؛ گفتند نوعی تفرعن و خودخواهی در این جمله‌ی تبلیغاتی نهفته است. انکار نکردیم؛ در آگهی بعدی نوشتیم: «فرهنگستان فوتبال را به هرکسی معرفی نکنید!» این‌بار اعتراض‌ها بیشتر شد. اما بودند کسانی که این شعارها را صادقانه می‌دانستند. ما برای همین دسته از مخاطبان، فرهنگستان فوتبال را راه‌اندازی کردیم و برای همین دسته از مخاطبان، به کارمان ادامه دادیم. چطور بقیه‌ی مخاطبان حق دارند رسانه‌های متعدد داشته باشند، اما ما که یک اقلیت بی‌آزاریم، نمی‌توانیم رسانه‌ی خودمان را داشته باشیم؟

متأسفانه در سالیان اخیر، نخبه‌گرایی به یک دشنام بدل شده و در عوض، رفتارهای پوپولیستی ارج و منزلتی غریب یافته است. پوپولیسم در ساحت سیاست، البته چندان مذموم نیست و اصلاً ماهیت سیاست به نوعی پوپولیستی است؛ اما رفتار پوپولیستی در ساحت فرهنگ، به فجایعی هولناک منجر خواهد شد که شمّه‌ای از این فجایع را اهل تأمّل در این سال‌ها، با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده‌اند.

ما عامدانه و آگاهانه می‌خواهیم از رفتارهای مبتذلی که با فوتبال گره خورده پرهیز کنیم. فوتبال و جذابیت‌هایش را با هنر و ادبیات گره بزنیم و در عین حال، خودمان و دیگران را به تأمّل واداریم که چرا این فوتبال، علی‌رغم این‌همه ریخت و پاش، حرفه‌ای نمی‌شود؟ چرا نمی‌تواند به رونق اقتصادی مدد برساند؟ چرا این‌همه از دل آن فساد و تباهی بیرون می‌آید؟ و اصلاً نسبتِ ما با فوتبال در دنیای مدرن چیست؟

در حقیقت، فرهنگستان فوتبال می‌خواهد در کنار لذّت‌بردن از فوتبال، کمی هم اندیشیدن را تجربه کند. کمی هم پرسش‌های تأمّل‌برانگیز مطرح نماید. چنین کاری البته در زمین و زمانه‌ای که ذاتش با تفکّر بیگانه است، در شمار ناممکن‌ها به‌شمار می‌آید؛ اما هر که دارد سر همراهیِ ما، بسم الله.