وقت اضافه

وقت اضافه پایگاه فرهنگی، ورزشی، تحلیلی و خبری فرهنگستان فوتبال را در این دسته دنبال کنید.
تمام تلاش این پایگاه در راستای جمع آوری اطلاعات موثر برای افزایش آگاهی شما فوتبالی های عزیز است.

شما فقط با پیگیری این سایت می توانید به راحتی از آخرین اتفاقات و حاشیه های ورزشی مطلع شوید،
و در زمان  با ارزش خود صرفه جویی کنید.

دسته وقت اضافه، شما را در جریان آخرین حاشیه های روز فوتبال ایران و جهان قرار می دهد.

آخرین و جدیدترین حاشیه های ورزشی از جمله اتفاقات دقیقه نود ورزشی را در فرهنگستان فوتبال دنبال کنید.