سیامک رحمانی

سیامک رحمانی که قبلا در مجله دانستنی ها متعلق به همشری بوده است،
فعلا در روزنامه تماشا فعالیت حرفه ای خود را ادامه می دهد.

او در یک مصاحبه گفته است از آنجایی که مخاطب ورزشی به خبر وابسته است، رسانه‌ های آنها هم متعاقباً بیشتر خبری هستند تا تحلیلی.
وی در ادامه افزوده است:
باید اعتراف کرد که کار خبری‌ ای که در حوزه ورزش انجام می‌ شود مطلقا‍ً در حوزه‌های دیگر انجام نمی‌ شود.
نوشته ها و یادداشت های ورزشی آقای رحمانی را می توانید
در پایگاه فرهنگی، ورزشی، تحلیلی و خبری فرهنگستان فوتبال دنبال کنید.