ابراهیم افشار

ابراهیم افشار سال ۱۳۴۹، در شهر تبریز متولد شد.
او روزنامه نگاری از سال های بعد از انقلاب اسلامی در موسسه کیهان آغاز کرد.

آقای افشار دارای سابقه مطبوعاتی طولانی در کیهان ورزشی است.
او توانست گزارش نویسی ورزشی را متحول کند و متدی جدید به آن بخشید.

فعالیت در نشریات مختلفی داشته است که گزارش هفته، اعتماد، طلا و جواهر، سروش، زن، نگاه ورزشی و هفته نامه تماشاگر
تنها گوشه ای از سابقه مطبوعاتی این پیشکسوت مطبوعات کشورمان ایران است.

دست نوشه ها و یادداشت های زیبای ورزشی آقای افشار را می توانید از فرهنگستان فوتبال دنبال کنید.