سامان زمان زاده

سامان زمان زاده سال ۱۳۶۴ در شهر چابکسر متولد شد.
او در زمینه های مختلفی فعالیت دارد،
از جمله فعالیت های او به ترجمه و روزنامه‌ نگاری ورزشی می توان اشاره نمود.
وی فارغ‌ التحصیل رشته‌ی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران است.
کتاب زندگی‌ نگاره‌ی «فکر می‌ کنم پس بازی می‌ کنم» از آندره‌آ پیرلو ترجمه‌ی او است.
با مطالعه آخرین یادداشت های آقای سامان زمان‎‌زاده از دسته یادداشت های ورزشی مربوط به ایشان در فرهنگسان فوتبال در زمان خود صرفه جویی کنید.
نوشته ها و یادداشت های ورزشی آقای سامان زمان‎زاده را می توانید
در پایگاه فرهنگی، ورزشی، تحلیلی و خبری فرهنگستان فوتبال دنبال کنید.